Kindercoachpraktijk Kind Zijn is zowel voor kinderen en jongeren (4 - 18 jaar) als voor ouders. De begeleiding kan bestaan uit kinder- en/of oudercoaching en/of Remedial Teaching. De begeleiding is kortdurend (3 tot 7 sessies, afhankelijk van de hulpvraag) en laagdrempelig. Persoonlijke aandacht staat centraal.

 

 

KINDERCOACHING 

Als kindercoach bied ik hulp aan bij:

 

* emoties: bijv. boos zijn, verdrietig voelen

* gedrag: bijv. snel schoppen of slaan

* angst: bijv. faalangst, bang zijn in het donker

* concentratie: bijv. snel afgeleid zijn

* motivatie: bijv. geen zin hebben in

* energie: bijv. snel moe zijn, vol zitten in het hoofd en lijf, teveel energie hebben

* slapen

* fysiek: bijv. buikpijn, hoofdpijn, bedplassen

* verlies en rouw: bijv. scheiding of een overlijden van een dierbare

 

Samen met het kind ga ik op zoek naar wat er nodig is, wat is de behoefte en hoe kan het kind ermee omgaan zodat het kind de hobbels in het verdere leven positief en veerkrachtig omarmt en aangaat. Het kind gaat meer zelfvertrouwen uitstralen, gaat een positiever zelfbeeld krijgen, durft meer zichzelf te zijn in wie hij/zij is.

 

REMEDIAL TEACHING

Als remedial teacher bied ik hulp aan bij:

 

* leren: bijv. moeite hebben met (begrijpend) lezen, schrijven, rekenen, spellen

* motoriek: bijv. moeite hebben bij schrijven, bewegen, energie

* concentratie: bijv. een korte spanningsboog, snel afgeleid zijn

* motivatie: bijv. geen zin hebben, geen interesse in leren

* werkhouding: snel afgeleid, niet weten wat de bedoeling is, hoe gaat het kind te werk

* gedrag en emoties: bijv. bepaald gedrag/emotie kan het leren in de weg zitten

 

Samen met het kind ga ik op zoek wat er nodig is, waar de behoefte ligt en hoe het kind ermee om kan gaan bij het (verdere) leren. De aanpak van de remedial teaching is holistisch, is alles omvattend. Dat wil zeggen naast de cognitie (hoofd) komt ook het hart (gevoel/emoties) en lijf (beweging, energie) aan bod. Hoofd, hart en lijf (handen) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

OUDERCOACHING

Tijdens de oudercoaching staat de ouder centraal met zijn (hulp)vraag, wens, behoefte en/of verhaal. Dit kan van allerlei aard zijn.

In de vorm van een gesprek en/of andere creatieve vormen krijgt de ouder inzicht en handvaten. De ouder komt terug in zijn kracht en krijgt positieve energie en vertrouwen om verder het ouderschap in te vullen op zijn/haar manier. Een proces van bewustmaking en wording.